سرویس ها

سرویس های پیشنهادی ✔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
250
لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀
2500
100 / 100000 جزییات
247
فالوور اینستاگرام | سرور تیدا (دارای هدیه) 🔥💎🚀🎁
10000
100 / 500000 جزییات
251
لایک ایرانی | سرور اکسپلور 2 ⭐🔥🚀
14600
100 / 50000 جزییات
245
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
18000
100 / 10000 جزییات
252
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
19200
10 / 10000 جزییات
248
فالوور اینستاگرام | سرور تیوا 🔥💎🚀🎁
34600
10 / 500000 جزییات
253
کامنت دلخواه | کیفیت 100 درصد ایرانی 💎🔥🚀
57000
5 / 200000 جزییات
246
فالوو ایرانی | سرور تُندر (پیشنهادی) ⭐💎🚀🔥
69000
100 / 10000 جزییات
249
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
86600
100 / 10000 جزییات

فالوور درجه 2 (ریزش مشخص+دکمه جبران) 🚀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
228
فالوور اینستاگرام | سرور تیدا (دارای هدیه) 🔥💎🚀🎁
10000
100 / 500000 جزییات
235
فالوور اینستاگرام | سرور پیروز 🔥💎🚀🎁
10200
100 / 500000 جزییات
129
فالوور اینستاگرام | سرور سیلوِر 💎🔥🚀
10400
100 / 500000 جزییات
242
فالوور اینستاگرام | سرور توران 🔥💎🚀🎁
13000
100 / 200000 جزییات
73
فالوور اینستاگرام | سرور ویژه میلیونی 💎🚀🔥
16800
50 / 500000 جزییات
221
فالوور اینستاگرام | سرور فایِر 🔥💎🚀
17100
100 / 4000000 جزییات
206
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 1 ⭐🔥♻
18000
100 / 300000 جزییات
208
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 3 ⭐🔥♻
26000
100 / 1000000 جزییات
255
فالوور اینستاگرام | سرور پارین 🔥💎🚀
31200
500 / 500000 جزییات
207
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 2 ⭐🔥♻
33100
100 / 200000 جزییات
241
فالوور اینستاگرام | سرور تیوا 🔥💎🚀🎁
34600
100 / 500000 جزییات
209
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 4 ⭐🔥♻
38900
100 / 100000 جزییات

فالوور ایرانی درجه 1 اینستاگرام ⭐

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9
فالوور ایرانی | سرور آسیاتک 🔥💎🚀
16800
50 / 200000 جزییات
6
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
18000
200 / 10000 جزییات
186
فالوور ایرانی | سرور نیترو پلاس 🔥💎🚀
18200
100 / 10000 جزییات
120
فالوور ایرانی واقعی | سرور ایران ⭐🚀💎
20000
100 / 10000 جزییات
189
فالوور ایرانی | سرور ویژه پارسی 🔥💎⚡
43900
100 / 2000 جزییات
94
فالوور تمام ایرانی | سرور مارکتینگ (دارای فالوور فعال) 💎⭐🚀🔥
44000
100 / 5000 جزییات
11
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
44500
100 / 5000 جزییات
179
فالوور ایرانی | سرور اِسپاد ⭐🚀🔥
52700
100 / 5000 جزییات
13
فالوور ایرانی | سرور الماس (5 درصد هدیه) 🎁🔥💎
54000
50 / 40000 جزییات
84
فالوور ایرانی | سرور کهکشانی (دارای فالوور فعال) (50 درصد هدیه) ⭐💎🚀
54000
50 / 200000 جزییات
180
فالوو ایرانی | سرور تُندر (پیشنهادی) ⭐💎🚀🔥
69000
100 / 10000 جزییات

فالوور فول ایرانی اینستاگرام ⭐🔥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
197
فالوور 50 درصد ایرانی | سرور پارس 1 🚀💎🔥
19200
100 / 10000 جزییات
198
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 2 🚀💎🔥
34500
50 / 10000 جزییات
199
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 3 🚀💎🔥
43900
100 / 5000 جزییات
200
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 4 🚀💎🔥
52700
100 / 5000 جزییات
201
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 5 🚀💎🔥
62100
100 / 10000 جزییات
202
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐
69000
100 / 10000 جزییات
203
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
86600
100 / 10000 جزییات

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
236
لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀
2500
100 / 100000 جزییات
7
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
6000
50 / 15000 جزییات
10
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
6800
100 / 50000 جزییات
14
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
8400
50 / 30000 جزییات
144
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور مارکتینگ 🔥💎🚀
9000
10 / 200000 جزییات
12
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
9600
10 / 200000 جزییات
146
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور VIP مارکتینگ 🔥💎🚀⭐
12400
100 / 50000 جزییات
161
لایک ایرانی | سرور اکسپلور 1 🚀🔥🎁
12500
100 / 50000 جزییات
162
لایک ایرانی | سرور اکسپلور 2 ⭐🔥🚀
14600
100 / 50000 جزییات

فالوور بدون گارانتی اینستاگرام ⛔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
205
فالوور اینستاگرام | سرور (N1) ⛔⚡
4400
100 / 1000 جزییات
172
فالوور اینستاگرام | سرور (R1) ⛔🔥⚡
6000
10 / 10000 جزییات
175
فالوور اینستاگرام | سرور (F1) ⛔🔥⭐⚡
8700
10 / 150000 جزییات
176
فالوور اینستاگرام | سرور (F2) ⛔🔥⭐⚡
10000
10 / 100000 جزییات

فالوور درجه 2 (ریزش نامعلوم+دکمه جبران) 🌎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
134
فالوور ایرانی | سرور آس 🚀🔥♻
10000
100 / 15000 جزییات
1
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس ⭐🎁🚀
10800
100 / 1000000 جزییات
128
فالوور ایرانی | سرور سیلوِر 🔥🚀♻
12600
100 / 100000 جزییات
204
فالوور اینستاگرام | سرور تایتان 🔥🚀♻
14400
100 / 100000 جزییات
135
فالوور گارانتی دار | سرور R99 ⭐🚀♻
15900
100 / 100000 جزییات

لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
238
لایک اینستاگرام | سرور سیوان (آپدیت 8 اردیبهشت) 💎🔥🚀
1500
50 / 300000 جزییات
111
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا (آپدیت 8 اردیبهشت) 🔥💎🚀
1600
50 / 100000 جزییات
108
لایک اینستاگرام | ارزان و گارانتی دار (آپدیت 8 اردیبهشت) 💎🚀🔥
1700
10 / 100000 جزییات
190
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا 2 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
1900
100 / 100000 جزییات
177
لایک اینستاگرام | سرور آپاچی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
1950
100 / 50000 جزییات
165
لایک ارزان | سرور برنزی (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
2000
100 / 100000 جزییات
45
لایک ایرانی | سرور پارسی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
2100
100 / 100000 جزییات
122
لایک ایرانی | سرور پارسی 3 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
2150
20 / 100000 جزییات
119
لایک ایرانی | سرور پارسی 2 ⚡🔥🚀
2800
100 / 80000 جزییات
130
لایک اینستاگرام | سرور سیلوِر (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
2850
100 / 80000 جزییات
17
لایک ایرانی | سرور نیوا ⚡🔥💎
2900
100 / 80000 جزییات
169
لایک اینستاگرام | سرور نقره ای ⚡🔥🚀
2900
100 / 80000 جزییات
59
لایک ایرانی | سرور توربو 💎🔥🚀
2950
100 / 80000 جزییات

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
74
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S3 | آپدیت 31 اردیبهشت 💎🚀🔥
1700
1000 / 10000000 جزییات
56
بازدید معمولی و IGTV | سرور جدید ⭐🔥🚀
2900
50 / 100000000 جزییات
55
بازدید اختصاصی ویدیو IGTV 💎🚀🎁
3300
100 / 100000000 جزییات
125
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR2 | آپدیت 22 شهریور 💎🚀🔥
3400
1000 / 1000000 جزییات
178
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) R1 | آپدیت 10 آبان 🚀🔥💎
3400
50 / 100000000 جزییات
124
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR1 | آپدیت 22 شهریور ⚡💎🔥
3500
50 / 100000000 جزییات
71
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S2 | آپدیت 18 آذر ⚡🚀🔥
3600
50 / 100000000 جزییات
57
بازدید ویدیو (TV-REEL-P) اینستاگرام | آنی 🔥🚀💎
4000
50 / 100000000 جزییات
90
بازدید ویدیو (REEL-P) S6 | آپدیت 31 اردیبهشت ⚡🚀💎
4300
100 / 100000000 جزییات
75
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S4 | آپدیت 3 فروردین ⚡💎🚀
4500
100 / 100000000 جزییات
168
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) N1 | آپدیت 5 مرداد 🚀🔥💎
5400
100 / 20000 جزییات

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
211
کامنت ایرانی دلخواه | سرور اصلی 🎁🚀🔥
16700
10 / 10000 جزییات
194
کامنت ایرانی | اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
4
کامنت ایرانی | احوال پرسی 🔥💎🚀
16800
10 / 10000 جزییات
193
کامنت ایرانی | استیکر و اموجی 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
196
کامنت ایرانی | تبریک تولد 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
195
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید از محصول 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
192
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
5
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
19200
10 / 10000 جزییات
149
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
48000
10 / 100000 جزییات
234
کامنت دلخواه | کیفیت 100 درصد ایرانی 💎🔥🚀
57000
5 / 200000 جزییات
156
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
72000
10 / 10000 جزییات
155
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
72000
10 / 10000 جزییات
153
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
72000
10 / 10000 جزییات
157
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
72000
10 / 10000 جزییات
154
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
72000
10 / 10000 جزییات
150
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
72000
10 / 10000 جزییات
152
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
72000
10 / 10000 جزییات
15
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
72000
10 / 10000 جزییات
16
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
72000
10 / 10000 جزییات
151
کامنت ایرانی دلخواه | سرور پارسی فالوور 🎁🚀🔥
72000
10 / 10000 جزییات

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
254
بازدید استوری | سرور پارسی فالوور 💎🚀🔥
3000
100 / 50000 جزییات

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
34
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
2600
100 / 10000 جزییات
244
ایمپرشن پست اینستاگرام 3 🎁🔥⚡
2900
100 / 5000000 جزییات
237
سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
2900
100 / 60000 جزییات
39
ایمپرشن و ریچ پست | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
3000
10 / 100000 جزییات
35
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
3000
100 / 5000000 جزییات
36
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
3900
10 / 100000 جزییات
102
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
6000
100 / 20000000 جزییات
38
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
18000
100 / 5000000 جزییات

خدمات روبیکا (روبینو)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
219
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
2600
100 / 10000 جزییات
218
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
7800
100 / 10000 جزییات
217
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
15600
25 / 500000 جزییات
220
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
76700
100 / 10000 جزییات

خدمات تلگرام 🚀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
137
بازدید پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
70
100 / 100000000 جزییات
138
بازدید 5 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
700
10 / 100000000 جزییات
139
بازدید 10 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
1900
10 / 100000000 جزییات
140
بازدید 20 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
3400
10 / 100000000 جزییات
136
ممبر واقعی اجباری تلگرام | سرور پارسی 🚀🔥💎
71500
500 / 600000 جزییات