سرویس ها

اینستاگرام - فالوور خارجی (اکانت قدیمی + جبران ریزش)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
360
فالوور خارجی اینستاگرام | اکانت قدیمی | جبران ریزش 15 روز
7200
100 / 100000 جزییات
361
فالوور خارجی اینستاگرام | اکانت قدیمی | جبران ریزش 30 روز
15800
100 / 500000 جزییات
362
فالوور خارجی اینستاگرام | اکانت قدیمی | جبران ریزش 100 روز
16600
100 / 500000 جزییات

اینستاگرام - فالوور خارجی (میکس اکانت قدیمی و جدید)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
359
فالوور خارجی اینستاگرام | میکس اکانت قدیم و جدید 💎🔥⚡
13300
100 / 500000 جزییات

فالوور های ویژه محدودیت (آپدیت روزانه) 💕

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
318
فالوور ویژه محدودیت | سرور سیزدهم (OLD ACCOUNT ) 🔥💎💕
15100
10 / 1000000 جزییات
320
فالوور ویژه محدودیت | سرور نوزدهم (MIXED) 🔥💎💕
15900
10 / 1000000 جزییات
342
فالوور ویژه محدودیت + بازدید استوری | سرور هجدهم (OLD ACCOUNTS) 🔥💎💕
16700
1000 / 100000 جزییات
322
فالوور ویژه محدودیت + لایک 3 پست اخر | سرور هفدهم (OLD ACCOUNTS | 90) 🔥💎💕
17500
50 / 500000 جزییات
268
فالوور ویژه محدودیت | سرور سه (OLD ACCOUNT | ریفیل 365 روزه) 🔥💎💕
18100
10 / 1000000 جزییات
266
فالوور ویژه محدودیت | سرور یک (REAL | دارای گارانتی) 🔥💎💕
18900
100 / 50000 جزییات
316
فالوور ویژه محدودیت | سرور دهم (OLD ACCOUNTS | 30) 🔥💎💕
23000
10 / 500000 جزییات
288
فالوور ویژه محدودیت | سرور پنج (OLD ACCOUNTS | 365) 🔥💎💕
25500
10 / 1000000 جزییات
317
فالوور ویژه محدودیت | سرور دوازدهم (OLD ACCOUNT ) 🔥💎💕
26300
50 / 500000 جزییات

پکیج های پیشنهادی ✔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
247
فالوور ویژه محدودیت + بازدید استوری | سرور هجدهم (OLD ACCOUNTS) 🔥💎💕
16700
50 / 500000 جزییات
248
فالوور ویژه محدودیت + لایک 3 پست اخر | سرور هفدهم (OLD ACCOUNTS | 30) 🔥💎💕
17500
50 / 500000 جزییات
252
فالوور 50 درصد ایرانی + لایک ۳ پست آخر | سرور سیمبا ۲ 🚀💎🔥
43600
100 / 10000 جزییات
245
فالوور 100 درصد ایرانی + لایک 3 پست آخر | سرور سیمبا 🚀💎🔥
89000
100 / 10000 جزییات

خدمات Threads اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
262
فالوور Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
39000
25 / 20000 جزییات
263
لایک Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
258000
10 / 25000 جزییات
265
کامنت اتفاقی Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
1232000
10 / 500 جزییات
264
Share (اشتراک) Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
5263000
5 / 5000 جزییات

فالوور فول ایرانی اینستاگرام ⭐🔥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
302
فالوور 70 درصد ایرانی | سرور تارین 💎🚀🔥
34600
100 / 20000 جزییات
343
فالوور 50 درصد ایرانی + لایک ۳ پست آخر | سرور سیمبا ۲ 🚀💎🔥
43000
100 / 10000 جزییات
197
فالوور 20 درصد ایرانی | سرور پارس 1 🚀🔥💎
45500
100 / 10000 جزییات
243
فالوور ایرانی |  10 الی 40 درصد ایرانی 💎🔥🚀
47000
100 / 3000 جزییات
354
فالوور ۱۰۰ درصد ایرانی | سرور فایر 💎🚀🔥
60000
100 / 10000 جزییات
313
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور فیوا 🔥🚀💎
70000
100 / 30000 جزییات
295
فالوور 70 درصد ایرانی | سرور تاپ 2 💎🚀🔥
84500
50 / 20000 جزییات
289
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور تاپ 💎🚀🔥
87100
100 / 5000 جزییات
312
فالوور خانم 100 درصد ایرانی | سرور فیوا 🔥💎🚀
87800
200 / 10000 جزییات
334
فالوور 100 درصد ایرانی + لایک 3 پست آخر | سرور سیمبا 🚀💎🔥
89200
1000 / 20000 جزییات
198
فالوور 30 درصد ایرانی | سرور پارس 2 💎🚀🔥
92000
50 / 20000 جزییات
199
فالوور ایرانی | سرور پارس 3 🔥💎🚀
98800
50 / 20000 جزییات
300
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور تاپ 3 💎🚀🔥
119800
50 / 20000 جزییات
200
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 4 🚀💎🔥
121000
50 / 20000 جزییات
201
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 5 🚀💎🔥
137000
10 / 20000 جزییات
202
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐
150700
10 / 20000 جزییات
326
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور الماس 🚀💎⭐
175000
50 / 20000 جزییات
203
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
180000
50 / 20000 جزییات

فالوور درجه 1 اینستاگرام ⭐

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
28600
200 / 3000 جزییات
120
فالوور ایرانی واقعی | سرور ایران ⭐🚀💎
58900
100 / 10000 جزییات
186
فالوور ایرانی | سرور نیترو پلاس 🔥💎🚀
59000
100 / 3000 جزییات
11
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
99000
50 / 20000 جزییات
94
فالوور تمام ایرانی | سرور مارکتینگ (دارای فالوور فعال) 💎⭐🚀🔥
99000
50 / 20000 جزییات

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
236
لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀
3000
10 / 250000 جزییات
7
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
6000
50 / 15000 جزییات
14
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
8400
50 / 30000 جزییات
10
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
8600
100 / 50000 جزییات
144
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور مارکتینگ 🔥💎🚀
9000
10 / 200000 جزییات
12
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
9600
100 / 50000 جزییات
296
لایک 70 درصد ایرانی | سرور تاپ 2 💎🔥🚀
10000
50 / 20000 جزییات
301
لایک 90 درصد ایرانی | سرور تارین 🔥🚀💎
10100
50 / 20000 جزییات
355
لایک ۶۰ درصد ایرانی خانم | سرور فایر 🔥⭐️
14200
50 / 15000 جزییات
290
لایک 100 درصد ایرانی | سرور تاپ 💎🚀🔥
34000
50 / 20000 جزییات
327
لایک 100 درصد ایرانی | سرور الماس 💎🚀🔥
35100
50 / 20000 جزییات
146
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور VIP مارکتینگ ⭐💎🔥
35350
50 / 20000 جزییات
285
لایک ایرانی | سرور پرشین ⭐💎🔥
37200
50 / 20000 جزییات
286
لایک ایرانی (فقط خانم) | سرور پرشین ⭐💎🔥
62300
50 / 10000 جزییات
287
لایک ایرانی (فقط آقا) | سرور پرشین ⭐💎🔥
68400
50 / 10000 جزییات

لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
297
لایک اینستاگرام | سرور فاوا (آپدیت 11 مهر) 🔥🚀💎
1250
10 / 300000 جزییات
169
لایک اینستاگرام | سرور اضطراری ۳⚡🔥🚀
1450
10 / 100000 جزییات
238
لایک اینستاگرام | سرور سیوان (آپدیت 10 تیر) 🔥🚀💎
1500
10 / 200000 جزییات
111
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا (آپدیت 8 اردیبهشت) 🔥💎🚀
1600
10 / 150000 جزییات
108
لایک اینستاگرام | ارزان و گارانتی دار (آپدیت 8 اردیبهشت) 💎🚀🔥
1700
10 / 200000 جزییات
165
لایک ارزان | سرور برنزی (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
2000
10 / 250000 جزییات
190
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا 2 (آپدیت 29 آبان) 🚀🔥💎
2000
10 / 250000 جزییات
45
لایک ایرانی | سرور پارسی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
2100
10 / 250000 جزییات
177
لایک اینستاگرام | سرور آپاچی (آپدیت 16 بهمن) 🚀🔥💎
2200
10 / 500000 جزییات
119
لایک ایرانی | سرور اضطراری⚡🔥🚀
2300
10 / 500000 جزییات
122
لایک ایرانی | سرور اضطراری ۴ 🚀🔥💎
2350
10 / 100000 جزییات
298
لایک اینستاگرام | سرور فاوا 2 (آپدیت 12 مهر) 🔥🚀💎
2400
10 / 1000000 جزییات
130
لایک اینستاگرام | سرور سیلوِر (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
3950
100 / 100000 جزییات
59
لایک ایرانی | سرور اضطراری ۲ 💎🔥🚀
8400
10 / 100000 جزییات

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
105
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S9 | آپدیت 10 دی ⚡🚀💎
850
250 / 100000000 جزییات
125
بازدید ویدیو | سرور اضطراری 🚀💎🔥
960
250 / 100000000 جزییات
123
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S3 | آپدیت 25 آبان 🔥💎🚀
1200
250 / 100000000 جزییات
61
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) اینستاگرام 4 💎🚀🔥
1250
250 / 100000000 جزییات
55
بازدید ویدیو اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن 💎🚀🎁
5000
100 / 200000 جزییات

خدمات کامنت ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
273
کامنت کیفیت ایرانی رندوم | سرور پارسی 🔥🚀💎
250000
10 / 20000 جزییات
274
کامنت کیفیت ایرانی دلخواه | سرور پارسی 🔥🚀💎
270000
10 / 20000 جزییات
340
کامنت کیفیت 100 درصد ایرانی دلخواه | سرور پارسی 🔥🚀💎
350000
10 / 20000 جزییات

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
211
کامنت ایرانی دلخواه | سرور اصلی 🎁🚀🔥
16700
10 / 10000 جزییات
194
کامنت ایرانی | اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
4
کامنت ایرانی | احوال پرسی 🔥💎🚀
16800
10 / 10000 جزییات
193
کامنت ایرانی | استیکر و اموجی 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
261
کامنت ایرانی | اموجی منفی 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
196
کامنت ایرانی | تبریک تولد 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
195
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید از محصول 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
192
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید 🎁🔥💎
16800
10 / 10000 جزییات
260
کامنت اینستاگرام | انگلیسی اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
16800
10 / 50000 جزییات
5
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
19200
10 / 10000 جزییات
229
کامنت دلخواه | سرور نیوا 🔥💎🚀
32500
10 / 10000 جزییات
149
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
48000
10 / 100000 جزییات
156
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
58500
10 / 10000 جزییات
155
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
58500
10 / 10000 جزییات
153
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
58500
10 / 10000 جزییات
157
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
58500
10 / 10000 جزییات
154
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
58500
10 / 10000 جزییات
150
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
58500
10 / 10000 جزییات
152
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
58500
10 / 10000 جزییات
15
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
58500
10 / 10000 جزییات
16
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
58500
10 / 10000 جزییات
151
کامنت ایرانی دلخواه | سرور پارسی فالوور 🎁🚀🔥
58500
10 / 10000 جزییات

خدمات ارسال دایرکت انبوه ایرانی اینستاگرام ⚡

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
333
ارسال انبوه به دایرکت افراد فعال ایرانی 🚀⚡⭐
191500
1000 / 100000 جزییات

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
222
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 3 🔥🚀💎🎁
2700
100 / 10000 جزییات
254
بازدید استوری | سرور پارسی فالوور 🚀🔥💎
8500
100 / 15000 جزییات

خدمات منشن اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
332
منشن افراد از هشتگ های هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
93500
1000 / 1000000 جزییات
328
منشن افراد دلخواه زیر پست شما 🔥💎🚀
93500
1000 / 1000000 جزییات
329
منشن فالوور های پیج هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
93500
1000 / 1000000 جزییات
330
منشن لایک کننده های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
93500
1000 / 1000000 جزییات
331
منشن کامنت گذاران های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
93500
1000 / 1000000 جزییات

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
244
ایمپرشن پست اینستاگرام 3 🎁🔥⚡
2900
10 / 200000 جزییات
34
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
3500
10 / 200000 جزییات
35
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
3600
10 / 200000 جزییات
36
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
3900
10 / 200000 جزییات
39
ایمپرشن و ریچ پست | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
5900
10 / 100000 جزییات
102
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
7300
100 / 20000000 جزییات
237
سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
19400
100 / 60000 جزییات
38
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
20100
100 / 3000000 جزییات

خدمات روبیکا (روبینو)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
325
بازدید ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
1300
100 / 50000 جزییات
219
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
2600
100 / 10000 جزییات
324
لایک ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
3900
100 / 50000 جزییات
218
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
6500
100 / 10000 جزییات
217
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
37700
25 / 500000 جزییات
323
فالوور ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
39000
100 / 50000 جزییات
220
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
76700
100 / 10000 جزییات

خدمات تلگرام | ممبر ایرانی 💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
358
ممبر ایرانی تلگرام | واقعی | سرور پارس (4) 💎🔥🚀
71500
500 / 120000 جزییات

خدمات تلگرام | ممبر خارجی 💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
309
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (F1) 🔥💎🚀
28000
100 / 50000 جزییات
305
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (M1) 🔥💎🚀
41200
10 / 100000 جزییات
136
ممبر واقعی اجباری تلگرام | سرور پارسی 🚀🔥💎
71500
10 / 100000 جزییات
307
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (60 روز جبران ریزش | M3)🔥💎🚀
112000
500 / 100000 جزییات
357
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (F2) 🔥💎🚀
114000
500 / 80000 جزییات
306
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (M2) 🔥💎🚀
115000
500 / 100000 جزییات

خدمات تلگرام پریمیوم | فعالسازی تیک آبی 💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
291
تلگرام پریمیوم 3 ماهه | بدون نیاز به لاگین 🔥💎⭐
1000000
1 / 1 جزییات
292
تلگرام پریمیوم 6 ماهه | بدون نیاز به لاگین 🔥💎⭐
1259000
1 / 1 جزییات
293
تلگرام پریمیوم 12 ماهه | بدون نیاز به لاگین 🔥💎⭐
2280000
1 / 1 جزییات

خدمات تلگرام | بازدید 💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
137
بازدید پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
800
1000 / 40000 جزییات

خدمات آپارات 🎭

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
280
ادد پلی لیست آپارات 💎🔥🎭
20800
100 / 500 جزییات
281
شیر پست آپارات 💎🔥🎭
33300
100 / 500 جزییات
278
فالوور آپارات | سرور یک 💎🔥🎭
41600
50 / 2500 جزییات
282
کامنت دلخواه ویدیو آپارات 💎🔥🎭
57200
10 / 1000 جزییات
283
لایک واقعی ویدیو آپارات | سرور دو 💎🔥🎭
65000
2000 / 100000 جزییات
279
فالوور آپارات | سرور دو 💎🔥🎭
97500
500 / 10000 جزییات
284
لایک واقعی ویدیو آپارات 💎🔥🎭
156000
200 / 5000 جزییات

خدمات ایتا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
336
بازدید پست کانال ایتا برای پست آخر 🔥🚀💎
13500
100 / 500000 جزییات
337
بازدید پست کانال ایتا برای 5 پست آخر 🔥🚀💎
18900
100 / 500000 جزییات
338
بازدید پست کانال ایتا برای 10 پست آخر 🔥🚀💎
27000
100 / 500000 جزییات
339
بازدید پست کانال ایتا برای 20 پست آخر 🔥🚀💎
37800
100 / 500000 جزییات
335
عضو (ممبر) کانال ایتا 🔥🚀💎
160000
100 / 500000 جزییات

خدمات سابسکرایب یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
344
سابسکرایب کانال یوتیوب | سرور پارسی یک 💎🚀⭐
25000
100 / 20000 جزییات
345
سابسکرایب کانال یوتیوب | سرور پارسی دو (گارانتی دار) 💎🚀⭐
191000
100 / 50000 جزییات
346
سابسکرایب کانال یوتیوب | سرور پارسی سه (گارانتی دار و سریع) 💎🚀⭐
305500
500 / 50000 جزییات

خدمات لایک یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
347
لایک ویدیو یوتیوب | سرور پارسی یک 🚀💎🔥
25000
10 / 500000 جزییات
348
لایک ویدیو یوتیوب | سرور پارسی دو 🚀💎🔥
44000
10 / 500000 جزییات

خدمات بازدید یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
349
بازدید ویدیو یوتیوب | سرور پارسی یک (Lifetime) 💎🔥🚀
26000
100 / 500000 جزییات

خدمات مرتبط با ویدیو Short یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
352
لایک ویدیو Short یوتیوب 🔥🚀💎
26000
10 / 5000 جزییات
353
بازدید ویدیو Short یوتیوب (Lifetime) 🚀🔥💎
51000
10 / 500000 جزییات

خدمات کامنت یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
350
لایک کامنت در یوتیوب 🔥🎭🚀
70500
10 / 100000 جزییات
351
کامنت دلخواه ویدیو یوتیوب 🔥🚀💎
423000
10 / 1000 جزییات